Om Korslund Landbrug

Gårdene er placeret i oplandet til Jyske Ås, som blev dannet i sidste istid. Hvordan det gik til, er ikke fuldt opklaret.

På de gode jorde neden for åsen og i ådalene byggedes der i middelalderen hovedgårde og klostre. Røgelhedegård er velbeskrevet i historien og dateres tilbage til 1300-tallet.

Korslund er oprindeligt et udlæggergods af Røgelhedegård.

stuehuset på Korslund

Gården Korslund er centrum omkring de aktiviteter vi foretager os på Korslund landbrug idag. Udover arbejdet i marken, arbejder vi løbende med vedligeholdelse og forbedringer af bygningerne, og vedligeholdelse af skoven, haven og de grønne områder.